دکتر محمد علی پکنه

بیوگرافی دکتر محمد علی پکنه

   • فلوشیپ جراحی درون بین (فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی و چاقی) از دانشگاه تهران
   • بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه تهران
   • عضو انجمن جراحان متابولیک و چاقی امریکا ASMBS
   • عضو فدراسیون بین المللی جراحی چاقی و متابولیک (شاخه اروپا) IFSO
   • دوره مستری Mastery جراحی پیشرفته چاقی IRCAD استراسبورگ فرانسه
   • دارای تاییدیه جراح ممتاز Surgeon of Excellence از فدراسیون بین المللی جراحی چاقی ومتابولیک IFSO شاخه اروپا
   • استاد و جراح افتخاری قطب علمی جراحی لاپاراسکوپی کشور بیمارستان حضرت رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران.
   • مدرس دوره های لاپاراسکوپی مبتدی و پیشرفته (جراحان و پرستاران)
   • با بیش از ۱۰ سال سابقه لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی بیمارستان فوق تخصص پارسیان