دکتر محمد علی پکنه

بیوگرافی دکتر محمد علی پکنه

🔹 فلوشیپ جراحی درون بین (فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی و چاقی) از دانشگاه تهران

🔹 بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه تهران

🔹 عضو انجمن جراحان متابولیک و چاقی امریکا ASMBS

🔹 عضو فدراسیون بین المللی جراحی چاقی و متابولیک (شاخه اروپا) IFSO

🔹 دوره مستری Mastery جراحی پیشرفته چاقی IRCAD استراسبورگ فرانسه

🔹 دارای تاییدیه جراح ممتاز Surgeon of Excellence از فدراسیون بین المللی جراحی چاقی ومتابولیک IFSO شاخه اروپا

🔹 استاد و جراح افتخاری قطب علمی جراحی لاپاراسکوپی کشور بیمارستان حضرت رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران.

🔹 مدرس دوره های لاپاراسکوپی مبتدی و پیشرفته (جراحان و پرستاران)

🔹 با بیش از ۱۰ سال سابقه لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی بیمارستان فوق تخصص پارسیان