دکتر محمد علی پکنه

بیوگرافی دکتر محمد علی پکنه

? فلوشیپ جراحی درون بین (فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی و چاقی) از دانشگاه تهران

? بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه تهران

? عضو انجمن جراحان متابولیک و چاقی امریکا ASMBS

? عضو فدراسیون بین المللی جراحی چاقی و متابولیک (شاخه اروپا) IFSO

? دوره مستری Mastery جراحی پیشرفته چاقی IRCAD استراسبورگ فرانسه

? دارای تاییدیه جراح ممتاز Surgeon of Excellence از فدراسیون بین المللی جراحی چاقی ومتابولیک IFSO شاخه اروپا

? استاد و جراح افتخاری قطب علمی جراحی لاپاراسکوپی کشور بیمارستان حضرت رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران.

? مدرس دوره های لاپاراسکوپی مبتدی و پیشرفته (جراحان و پرستاران)

? با بیش از ۱۰ سال سابقه لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی بیمارستان فوق تخصص پارسیان