حلقه معده یا باندینگ معده

عمل جراحی باندینگ معده از اعمال جراحی کاهش وزن که امروزه کمتر انجام میشود

بای پس کلاسیک معده

عمل جراحی بای پس معده از استاندارد ترین اعمال جراحی چاقی

بالون معده

بالون معده به روش اندوسکوپی انجام میشود