اسلیو معده

اسلیو معده یا اسلیوگاسترکتومی از محبوب ترین اعمال جراحی لاغری (جراحی چاقی)بوده که به روش لاپاراسکوپی انجام میشود.

حلقه معده یا باندینگ معده

عمل جراحی باندینگ معده از اعمال جراحی کاهش وزن که امروزه کمتر انجام میشود

بای پس کلاسیک معده

عمل جراحی بای پس معده از استاندارد ترین اعمال جراحی چاقی

بالون معده

بالون معده به روش اندوسکوپی انجام میشود