جراحی چاقی مجدد

جراحی چاقی مجدد یا Revision weight loss surgery برای بیمارانی انجام می‌شود که قبلا یک جراحی چاقی ناموفق داشته اند.

عملهای جراحی چاقی مجدد اصولا به روش لاپاراسکوپی انجام می‌شوند ولی احتمال تبدیل آن به جراحی باز بیشتر از جراحی های اولیه است.

هر ساله با افزایش اعمال جراحی چاقی ،روز به روز به تعداد کسانیکه نیاز به انجام جراحی چاقی مجدد دارند افزوده می‌شود.

فهرست مطالب
بازگشت به فهرست
01

علل جراحی چاقی مجدد چیست؟

عدم کاهش وزن مناسب با عمل جراحی اول

کاهش روزن و سپس افزایش وزن مجدد بعد از عمل اول

ایجاد عارضه در عمل جراحی اول

بازگشت به فهرست
02

جراحی چاقی مجدد به چه روشی انجام می‌شود ؟

اصولا عملهای جراحی چاقی مجدد به روش لاپاراسکوپی قابل انجام هستند هر چند زمان عمل نسبت به عملخای اولیه بیشتر است

احتمال اینکه این عمل ها تبدیا به عمل جراحی باز شوند نسبت به عملهای جراحی چاقی اولیه بیشتر است. همچنیت احتمال ایجاد عوارض در این افراد نسبت به عمل اولیه بیشتر است

بازگشت به فهرست
03

انواع جراحی های چاقی مجدد چیست؟

خارج کردن باندینگ یا حلقه معده

خارج کردن حلقه معده وانجام اسلیو معده

خارج کردن حلقه معده وانجام بای پس کلاسیک معده

خارج کردن حلقه معده وانجام مینی بای پس معده

تبدیل اسلیو معده به بای پس کلاسیک معده

تبدیل اسلیو معده به  مینی بای پس  معده

عمل جراحی اسلیو معده بعد از پلیکاسیون معده

عمل جراحی بای پس کلاسیک معده بعد از پلیکاسیون معده

عمل جراحی مینی بای پس  معده بعد از پلیکاسیون معده

عمل جراحی اسلیو معده بعد از پارتیشن معده یا VBG

عمل جراحی بای پس کلاسیک معده بعد از پارتیشن معده یا VBG

عمل جراحی مینی بای پس  معده بعد از پارتیشن معده یا VBG

عمل سویچ اثنی عشر بعد از اسلیو معده

و….

بازگشت به فهرست
04

نتایج جراحی چاقی مجدد چگونه است؟

نتایج عمل جراحی چاقی مجدد بستگی به نوع عمل اول و شرایط  زندگی( Life Style) شخص دارد.

اصولا عملهای جراحی چاقی مجدد بعد از پارتیشن معده ، حلقه معده و پلیسه معده نتایج خوبی خواهند داشت.

ولی افرادی که تحت عمل جراحی اسلیو معده یا بای پس معده قرار گرفته اند و کاهش وزن مناسبی را با عمل اول تجربه کرده اند و مجددا وزن اضافه کرده اند احتمال موفقیتشان با عمل مجدد حدود ۵۰ درصد است.

مطالب مرتبط

بای پس کلاسیک معده

بای پس معده چیست؟

بای پس معده چیست؟ بای پس معده

متن کامل
اسلیوگاسترکتومی

اسلیو معده چیست؟

عمل اسلیو معده چیست؟    

متن کامل

عمل های جراحی چاقی منسوخ شده و قدیمی

متن کامل