• قبل و بعد 1
 • تیم جراحی
 • قبل و بعد 2
 • مدیا
 • قبل و بعد 3
 • قبل و بعد 1

 • تیم جراحی

 • قبل و بعد 2

 • مدیا

 • قبل و بعد 3

کلوب چاقی

دکتر پکنه و جراحی های چاقی

 

تیم جراحی ما

در زیر لیست پزشکان مجموعه را مشاهده می کنید

نظری چندتا از بیماران ما:

کلوب چاقی

 • در این قسمت نظر شما بیماران عزیز در مورد کلوب چاقی و دکتر پکنه درج شده و در سایت قرار داده خواهد شد ، لطفا در صورت تمایل و داشتن نکته و مطلب و حتی خاطره ای از دوران عمل جراحی و کاهش وزن خود برای ما ارسال نمایید.

  حسن حسینی اصل تهرانی, اسلیو معده