بای پس کلاسیک معده

عمل جراحی بای پس معده از استاندارد ترین اعمال جراحی چاقی

مطالب مرتبط

حلقه معده یا باندینگ معده

عمل جراحی باندینگ معده از اعمال جراحی کاهش وزن که امروزه کمتر انجام میشود

متن کامل

بالون معده

بالون معده به روش اندوسکوپی انجام میشود

متن کامل