حلقه معده یا باندینگ معده

عمل جراحی باندینگ معده از اعمال جراحی کاهش وزن که امروزه کمتر انجام میشود

مطالب مرتبط

بای پس کلاسیک معده

عمل جراحی بای پس معده از استاندارد ترین اعمال جراحی چاقی

متن کامل

بالون معده

بالون معده به روش اندوسکوپی انجام میشود

متن کامل