بالون معده

بالون معده به روش اندوسکوپی انجام میشود

مطالب مرتبط

حلقه معده یا باندینگ معده

عمل جراحی باندینگ معده از اعمال جراحی کاهش وزن که امروزه کمتر انجام میشود

متن کامل

بای پس کلاسیک معده

عمل جراحی بای پس معده از استاندارد ترین اعمال جراحی چاقی

متن کامل